schovan.net
      [  Úvod  ]   [  Studium  ]   [  Výtvory  ]   [  Publikace  ]   [  Kontakt  ]
 
Dokončené studijní výtvory
 
Disertační práce

Téma:  Měření vlastností top kvarku, zadání
Jazyk práce:  angličtina
Školitel:  RNDr. Jiří Chudoba, Ph.D.
Publikace: 

 
Diplomová práce

Téma:  Určování rozložení hmoty v jádře Galaxie z pohybů hvězd, zadání
Ke stažení: abstrakt, text práce
Jazyk práce:  angličtina
Datum obhajoby:  24. září 2007
Výsledek obhajoby:  obhájena, výborně
Vedoucí práce:  RNDr. Ladislav Šubr, Ph.D.
Publikace: 

  • Šubr, L., Schovancová, J., Kroupa, P.: The warped young stellar disc in the Galactic centre, A&A 496, 695-699 (2009), arXiv:0812.1567
  • Šubr, L., Schovancová, J.: Warping the young stellar disc in the galactic centre, J. Phys.: Conf. Ser. 131 012013 (2008), arXiv:0812.1561

 
Zmražené studijní výtvory
 
Bakalářská práce

Téma:  Rozsáhlé Monte Carlo simulace v EGEE gridu, zadání, dashboard nasazen
Jazyk práce:  angličtina
Vedoucí práce:  RNDr. Jiří Chudoba, Ph.D.
Publikace: 

  • Schovancová, J., Chudoba, J., Dvořák, F., Filipovič, J., Kmuníček, J., Křenek, A., Matyska, L., Mulač, M., Ruda, M., Salvet, Z., Sitera, J., Šustr, Z., Trávníček, P.: Experience with Large Scale Simulations on the EGEE Grid for the AUGER collaboration, Proceedings of the Third Conference of the EELA Project in Catania, Italy, R. Gavela, B. Marechal, R. Barbera et al. (Eds.), CIEMAT 2007
  • Bleve, C., Knapp, J., Schovancová, J.: Parameters and strategy for a CORSIKA mass production below 65 degrees, GAP 2009-075
  • Chudoba, J., Nečesal, P., Nyklíček, M., Schovancová, J., Trávníček, P.: Simulation and reconstruction of cosmic ray showers for the Pierre Auger Observatory on the EGEE grid, Proceedings of the CHEP'09 International Conference in Prague, Czech Republic, 2010

Poslední změna: červenec 2016, Jaroslava Schovancová.